Home

Intro

Professionals op het snijvlak van recht, ICT en organisatie. De dienstverlener om samen met u uw privacyhuishouding op orde te krijgen.

Law

Weerbaarheidscheck

 

Indien partijen gegevens uitwisselen moet er onder de hoofdovereenkomst een bewerkersovereenkomst liggen. Met de komst van de Wet meldplicht datalekken en Algemene verordening gegevensbescherming en de daarbij horende ketenaansprakelijkheid en boete, is het van belang goede contractsafspraken te maken. 

 • Controleert uw huidige contractafspraken 
 • Adviseert over benodigde aanpassingen

aanvragen

details

Beoordelen ICT contracten

 

Het toenemend belang van ICT en data maakt duidelijke afspraken noodzakelijk. Onze juristen beoordelen uw ICT-contracten en begeleiden u bij het aangaan van, onderhandelen over, aanpassing van of beëindiging van het contract. Zodat de diensten en de vereiste continuiteit daarvan duidelijk afgebakend zijn.

 • Controleert uw huidige contractafspraken
 • Adviseert over benodigde aanpassingen

aanvragen

details

Legal counseling

 

Gelet op de veranderingen op het gebied van privacy- en gegevensbescherming kunnen zich juridische maar ook uitvoeringsvraagstukken voordoen. De juristen van Duthler Associates kunnen ingezet worden om samen met u deze problematiek te tackelen. De werkzaamheden worden aangepast aan uw behoefte.

 • Vragen voor u uitzoeken en beantwoorden
 • Helpt bij het uitvoeren van beheersmaatregelen

aanvragen

details

Gratis weerbaarheidscheck

Duthler Academy is een initiatief van Duthler Associates. Duthler Academy is een kennisinstituut welk verschillende opleidingen aanbiedt op het gebied van privacy- en gegevensbescherming.

 

 • Leergang FG
 • Awareness raising programma
 • Workshops

ICT

SBC managementsysteem

 

Het SBC Managementsysteem is gericht op het verkrijgen en behouden van overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen en in de privacy- en veiligheidshuishouding van een organisatie. Maar het SBC Managementsysteem biedt meer, bijvoorbeeld de ondersteuning bij de afhandeling van datalekken. 

 • Gedegen boekhouding
 • Voldoen aan de documentatieplicht uit de Avg

aanvragen

details

Informatie beveiliging/GAAGN

 

Informatie kan op diverse manieren beveiligd worden denk aan ICT oplossingen maar ook aan bewakers voor de deur. Belangrijk is om een solide totaalpakket

 • Trusted Third Party policy gedreven
 • Kosteloze weerbaarheidscheck

aanvragen

details

Privacy Framework

 

Het in kaart krijgen van alle regelgeving is zeer lastig en zonder deze regelgeving kunt u uw organisatie niet op de juiste manier vormgeven. Duthler Associates heeft om die reden verschillende Frameworks ontworpen die u eenvoudig kunt toepassen op uw organisatie.

 • Regelgeving per sector georganiseerd
 • Vermakkelijkt het maken van beleidskeuze

aanvragen

details

Organisation

Audit

 

Er zijn situaties waarin u snel inzicht wilt in het niveau van gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging. Hoe kunt u dit realiseren? Door op korte termijn een professional in te zetten die op basis van een standaard aanpak de situatie inzichtelijk maakt. Dit kan met behulp van een specifieke It-Audit of Assesment. 

 • Controleert uw huidige niveau
 • Beoordeelt uw huidige beheersmaatregelen

aanvragen

details

PIA of Nulmeting

 

Wilt u de privacy- en gegevensbescherming voor u en uw klanten verbeteren, maar weet u niet waar te beginnen? Met een PIA en/of privacynulmeting kunnen wij voor u onderzoeken wat uw huidige beschermingsniveau is en een plan uitwerken zodat u de privacy- en gegevensbescherming kunt verbeteren.

 • Onthult uw verbeterpunten
 • Adviseert over beheersmaatregelen

aanvragen

details

Taxenomieen

 

Interpretatieverschillen en spraakverwarring kunnen voorkomen worden door het invoeren van één taal, via een taxenomie. Duthler Associates kan een taxonomie voor u ontwikkeling specifiek ontworpen voor uw organisatie, specialistatie en behoefte. Tevens kan ze u begeleiden in het opzetten en bestuderen van processen op dit terrein.

 • Voor efficiente communicatie
 • Duidelijkheid tijdens gegevensuitwisseling

aanvragen

details

Publicaties

Nieuwsarchief

Artikelen

drs. G.J.Bekker MPIM, A.J. Biesheuvel RE RA
maandag, 9 december, 2013
drs. G.J.Bekker MPIM, A.J. Biesheuvel RE RA
maandag, 9 december, 2013
mr. dr. A.W. Duthler
maandag, 2 december, 2013

Boeken

mr. dr. A.W. Duthler
donderdag, 6 mei, 2004
Duthler Associates
donderdag, 5 juni, 2003
mr. dr. A.W. Duthler
woensdag, 2 december, 1998