Home

Intro

Professionals op het snijvlak van recht, ICT en organisatie. De dienstverlener om samen met u uw privacyhuishouding op orde te krijgen.

Law

Weerbaarheidscheck

 

Indien partijen gegevens uitwisselen moet er onder de hoofdovereenkomst een bewerkersovereenkomst liggen. Met de komst van de Wet meldplicht datalekken en Algemene verordening gegevensbescherming en de daarbij horende ketenaansprakelijkheid en boete, is het van belang goede contractafspraken te maken. Duthler Associates:

 • Controleert uw huidige contractafspraken 
 • Adviseert over benodigde aanpassingen

aanvragen

details

Beoordelen ICT contracten

 

Het toenemend belang van ICT en data maakt duidelijke afspraken noodzakelijk. Onze juristen beoordelen uw ICT-contracten en begeleiden u bij het aangaan van, onderhandelen over, aanpassing van of beëindiging van contracten. Zodat de afgesproken dienstverlening en de vereiste continuïteit daarvan duidelijk afgebakend zijn. Duthler Associates:

 • Controleert uw huidige contractafspraken
 • Adviseert over benodigde aanpassingen

aanvragen

details

Legal counseling

 

Gelet op de veranderingen op het gebied van privacy- en gegevensbescherming kunnen zich juridische maar ook uitvoeringsvraagstukken voordoen. De juristen van Duthler Associates kunnen ingezet worden om samen met u deze problematiek te tackelen. De werkzaamheden worden aangepast aan uw behoefte. Duthler Associates:

 • Kan vragen voor u uitzoeken 
 • Helpt bij het uitvoeren van beheersmaatregelen

aanvragen

details

Gratis weerbaarheidscheck

Duthler Academy is een initiatief van Duthler Associates. Duthler Academy is een kennisinstituut welk verschillende opleidingen aanbiedt op het gebied van privacy- en gegevensbescherming.

 

 • Leergang FG
 • Awareness raising programma
 • Workshops

ICT

SBC managementsysteem

 

Het SBC Managementsysteem is gericht op het verkrijgen en behouden van overzicht en inzicht in de gegevensverwerkingen en privacyboekhouding van een organisatie. Het SBC Managementsysteem biedt nog veel meer, bijvoorbeeld de informatie die nodig is voor het snel (binnen 72 uur) afhandeling van een datalekken. 

 • Gedegen boekhouding
 • Voldoen aan uw documentatieplicht 

aanvragen

details

Taxenomieen

 

Interpretatieverschillen en spraakverwarring kunnen voorkomen worden door het invoeren van één taal, via een taxenomie. Duthler Associates kan een taxonomie voor u ontwikkeling specifiek ontworpen voor uw organisatie, specialistatie en behoefte. Tevens kan ze u begeleiden in het opzetten en bestuderen van processen op dit terrein.

 • Voor efficiente communicatie
 • Duidelijkheid tijdens gegevensuitwisseling

aanvragen

details

Privacy Framework

 

Het in kaart krijgen van alle regelgeving is zeer lastig en zonder deze regelgeving kunt u uw organisatie niet op de juiste manier vormgeven. Duthler Associates heeft om die reden verschillende frameworks ontworpen die u eenvoudig kunt toepassen op uw organisatie. Via een privacy framework kunt u bijvoorbeeld uw privacy beleid opstellen.

 • Regelgeving per sector georganiseerd
 • Vergemakkelijkt beleidskeuzen

aanvragen

details

Organisation

Audit

 

Er zijn situaties waarin u snel inzicht wilt in het niveau van gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging. Hoe kunt u dit realiseren? Door op korte termijn een professional in te zetten die op basis van een standaard aanpak uw organisatie controleert. Dit kan met behulp van een specifieke It-Audit of Assesment. Duthler Associates:

 • Controleert uw huidige niveau
 • Beoordeelt uw huidige beheersmaatregelen

aanvragen

details

PIA of Nulmeting

 

Wilt u de privacy- en gegevensbescherming voor u en uw klanten verbeteren, maar weet u niet waar te beginnen? Met een PIA en/of privacynulmeting kunnen wij voor u onderzoeken wat uw huidige beschermingsniveau is en een plan uitwerken zodat u de privacy- en gegevensbescherming kunt verbeteren. Duthler Associates:

 • Onthult uw verbeterpunten
 • Adviseert over beheersmaatregelen

aanvragen

details

GAAGN

 

De verzwaarde eisen uit de Avg vragen om inzicht en overzicht in alle verwerkingen, ook bij eventuele (sub)bewerkers. Dit kan leiden tot een audit overkill. De GAAGN is een certificeringssysteem waarmee u kunt vertrouwen op het privacyniveau van uw samenwerkingspartners en (gedeeltelijk) audits achterwegen kunt laten. 

 • Voorkomt overmatige controle
 • Biedt zekerheid over uw partners

aanvragen

details

Publicaties

Nieuwsarchief

Artikelen

drs. G.J.Bekker MPIM, A.J. Biesheuvel RE RA
maandag, 9 december, 2013
drs. G.J.Bekker MPIM, A.J. Biesheuvel RE RA
maandag, 9 december, 2013
mr. dr. A.W. Duthler
maandag, 2 december, 2013

Boeken

mr. dr. A.W. Duthler
donderdag, 6 mei, 2004
Duthler Associates
donderdag, 5 juni, 2003
mr. dr. A.W. Duthler
woensdag, 2 december, 1998